Prurjet e reja, si kanë lëvizur në klasifikim në javët e para të tyre?