“Yjet Nalt” e Gjikos, hyrja më e re e “The Top List”