VIDEO

Top List, 05 mars 2017, pjesa 1

Top List, 05 mars 2017, pjesa 1

Top List, 05 mars 2017, pjesa 3

Top List, 05 mars 2017, pjesa 3

Top List, 26 shkurt 2017, pjesa 1

Top List, 26 shkurt 2017, pjesa 1

Top List, 26 shkurt 2017, pjesa 2

Top List, 26 shkurt 2017, pjesa 2

Top List, 26 shkurt 2017, pjesa 3

Top List, 26 shkurt 2017, pjesa 3

Top List, 19 shkurt 2017, pjesa 1

Top List, 19 shkurt 2017, pjesa 1

Top List, 19 shkurt 2017, pjesa 2

Top List, 19 shkurt 2017, pjesa 2

Top List, 19 shkurt 2017, pjesa 3

Top List, 19 shkurt 2017, pjesa 3

Top List, 12 shkurt 2017, pjesa 1

Top List, 12 shkurt 2017, pjesa 1